modřín je král lesa
Image

Na začátku byl výběr stromu.

Z těchto kmenů (fotka v levo) byla vyhotovena tato odvětraná fasáda. Již během roku 2016 byly v řepínském revíru na kokořínsku vybrány ti nejvhodnější velikáni pro modřínovou odvětranou fasádu, znázorněnou na horních fotografiích. Výběr určovala pozice stromu v lese, mírná pravotočivost vláken, rovnost kmene, stav borky, jehlic a rozložení koruny.

Image

Vysušení prken v hráni.

Po rozřezání všech vybraných modřínových oddénků na prkna, byly v dubnu 2017 vystavěny sušící hráně. Jde o nejoptimálnější měsíc na začátek přirozeného sušení. Prkna pro odvětranou fasádu byla vysušena na vzduchosuchost pouze za přispění venkovní relativní vlhkosti, jarních a letních teplot a především za působení větru, vanoucího od Labe, přes mělnické vinice.

Image

Realizace odvětrné fasády.

Vlastní stavební instalaci modřínové odvětrané fasády z prken o rozměru 20 x 140 mm si provedl stavebník již sám. Pro dosažení dlouhé životnosti je podstatné použití nerezového spojovcího materiálu, jeho délky (2,5 násobek tloušťky prkna) a dodržení postupu při předvrtávání materiálu a zachování odstupu vrutů, od čela jednotlivých prken (alespoň 10 cm).

jak vybírám stromy

Postupné vyhotovení odvětrané fasády.

Vše začalo již před 18. měsíci, kdy byly pro zákazníka v lese vybrány nejvhodnější modřínové kmeny pro odvětranou fasádu. Po jejich vytěžení, v tom nejvhodnějším zimním termínu (o novoluní), byly vytěženy a převezeny na pilu.